Công ty TNHH Kệ và CSPKL UNIQUE là một công ty con của Quốc Hâm Metal Industrial Co ,. Ltd là nhà tiên phong trong việc sản xuất kệ hàng tại Việt Nam từ năm 1988

UNIQUE được thành lập với mục đích phục vụ khách hàng của Quốc Hàm và hoạt động như một công ty độc lập vào năm 2015, lấy kinh nghiệm quý báu từ Quốc Hâm, UNIQUE bắt đầu và hoạt động rất tốt trong một thời gian rất ngắn

  •  CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY TNHH KỆ & CÁC SPKL UNIQUE:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC HÂM METAL là 50%. Người đại diện: Ông Kenny Ly và bà Nguyễn Thị Bé Sáu

U & I XÂY DỰNG CÔNG TY TNHH là 50%. Đại diện: Ông Vũ Xuân Dương và Ông Nguyễn Minh Sơn


  • VỐN HUY ĐỘNG: 6 Tỷ đồng
  • MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY:

"TRỞ THÀNH 1 THƯƠNG HIỆU MẠNH TẠI VIỆT NAM VÀ LÀ ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA TỪNG KHÁCH HÀNG"