CTY TNHH KỆ & CÁC SPKL UNIQUE
Công ty TNHH Kệ và CSPKL UNIQUE đã áp dụng công nghệ sơn tĩnh điện cho tất cả những dòng sản phẩm của mình, chúng tôi còn gia tăng máy móc thiết bị để gia công sơn tĩnh điện theo cho khách hàng. Chúng tôi tự tin đáp ứng các yêu cầu khắc khe nhất của khách hàng, đảm bảo chất lượng và thời gian thực hiện tại Bến Cát, Bình Dương